Deep Logistics Ab

Bolaget Deep Logistics Ab bildades 2014. Vi kör mellan Åland och Finland men även till Sverige vid behov. Vi håller en hög service nivå o levererar  direkt till mottagaren. Våran bil är farligt gods klassad.

I Åbo har vi tillgång till ett lager som våra kunder kan skicka sina varor till.

Vi har även en tankbil för bränsleleveranser till förfogande.

Kontakta oss för offert förfrågan!

Bunkring